26 Nisan 2021

E-Ticaret Pazar Araştırması

Yunus Tıraş
| Blog
E-Ticaret Pazar Araştırması

E-ticaret Pazar Araştırması Nedir?

E-ticaret ile uğraşıp başarıyı yakalamak isteyen her işletmenin öncelikle doğru araçlar ve istatistikleri kullanarak e-ticaret Pazar araştırması yapması çok önemlidir. E-ticaret Pazar araştırması, potansiyel müşterilerinizi tercihler, tüketim alışkanlıkları, fiyat yaklaşımı gibi veriler ışığında takip ederek elde edilen bulgulara göre stratejiler geliştirmemize yarayan bir süreçtir. Tüm bu süreci anlamak için çeşitli tanımları da en başından yapmak önemlidir. Buna göre;

Hedef Pazar Nedir? Hedef Pazar Tanımı Nedir?

E-ticaret sitenizde her ürüne yer verecek kadar geniş bir ürün skalasına sahip değilseniz ürünlerinizi satın almada daha istekli olabilecek potansiyel müşterileri hedefleyen çalışmalar yapmanız gerekir. Hedef Pazar; e-ticaret sitenizde satışa sunduğunuz ürün ve hizmetlerle daha fazla ilgisi olan, satın alma konusunda daha istekli olacağını istatistiki veriler ışığında tahmin edebildiğiniz ve sizin ve şirketinizin çalışmak isteyeceği müşterilerin tamamıdır.

E-Ticaret Hedef Pazar Seçimi Nedir?

E-ticaret hedef pazar seçimi, ürün ve hizmetlerinizi satmayı hedeflediğiniz hedef kitlenin belirlenmesidir. Bu adım o kadar kritiktir ki, e-ticaret hedef pazar seçimini yaptıktan sonra hedeflenen pazarda faaliyet gösteren rakiplerinizi analiz edebilir, pazarın hacmini ve karlılık analizlerinizi yapabilirsiniz. Hedef pazar seçimi bölümlendirme, hedefleme, marka konumlandırma yer alır ve pazarlama karmasında yer alan ürün, fiyat ve promosyon adımlarında belirlediğiniz kitleye uygun pazarlama stratejileri geliştirmenize de olanak tanır.

E-Ticarette Hedef Pazar Seçim Stratejileri Nelerdir?

E-ticarette hedef Pazar seçiminde genel olarak 4 farklı stratejiden söz edeceğiz. Bunlar;

1-Tüm Pazar (Farklılaştırılmamış Pazarlama) Stratejisi

Bu stratejide kitle içerisindeki farklılıklar yerine tüm pazara odaklanan pazarlama stratejileri geliştirilir. Satıcı firmanın belirli çizgiler içerisinde ürünleri piyasaya sürerek farklılık aramayan müşterileri toplamayı amaçladığı bir strateji de diyebiliriz.

2-Çok Pazar (Farklılaştırılmış Pazarlama) Stratejisi

E-ticaret alanında daha güçlü bir pozisyon ve daha büyük satış hacimlerini yakalamak mı istiyorsunuz? O zaman bu strateji tam olarak bunun için geliştirilmiş dersek abartmamış oluruz. Belli bir pazara hitap etmek yerine farklı ürün grupları için farklı pazar hedefleri ve bu pazarlara uygun pazarlama stratejileri geliştirmek mümkündür.

3-Tek Pazar (Yoğunlaştırılmış Pazarlama) Stratejisi

Tek pazar stratejisi, belirli istatistiklere göre bölümlendirilmiş pazarın sadece bir bölümüne odaklanarak o bölümün hedef e-ticaret pazarı olarak kabul edildiği bir stratejidir.

4-Niş Pazar (Dar Dilimli Pazarlama) Stratejisi

Pazar’ı en küçük birimine kadar bölümlendirerek boşluklar bulmak ve bu boşluklara uygun ürünleri piyasaya sürmek üzerine geliştirilmiş bir stratejidir. Genellikle büyük e-ticaret sitelerinin düşük hacimli olarak gördüğü bu alanda bugün hiç risk görünmezken riskler aniden artma eğilimine girebilmektedir. Bu nedenle veri toplama ve analiz ile doğru ürün çeşitliliği yaratmak bu strateji ile çalışan e-ticaret şirketleri için hayati öneme sahiptir.

E-Ticaret Siteleri İçin Hedef Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?

Birincil Araştırma

Hedef pazarda yer alan kitlenin genel olarak tanınmasını sağlayacak araçlar kullanılarak elde edilen veriler analiz edilir. Anket, hedef kitle analizi, sosyal ağ analizi gibi araçlardan faydalanılır. Müşteri odaklılık esas alındığı için geçmiş satışlara ait veriler de analize dahil edilir.

İkincil Araştırma

Hedef e-ticaret pazarı araştırılırken dış kaynaklardan da yoğun olarak faydalanılan bir süreçtir. Diğer firmaların gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarında yer alan müşteri, rakip, fiyat, ürün ve sektöre ait verilerin incelendiği ve bazı durumlarda kamu kurumları tarafından yayınlanan raporlarında kullanılması mümkündür.

Comwize e-ticaret erp yazılımını incelediniz mi? Comwize kullanan e-ticaret şirketleri hedef kitle belirleme ve pazarlama stratejileri geliştirmede ihtiyaç duyabilecekleri pek çok istatistiğe kolaylıkla erişebiliyor. Comwize tarafından sunulan geçmiş dönem verileri ve güncel raporlar ile başarıya bir adım daha yakınsınız.